Wards Juridik

Välkommen

Wards Juridik är en verksamhet specialiserad på
socialförsäkringsfrågor, t.ex. juridisk hjälp till
människor i kontakten med Försäkringskassan
vid ansökningar och överklaganden.

Jag som driver verksamheten heter Erik Ward.
Jag är jurist med specialisering på
socialförsäkringsfrågor. Min erfarenhet har jag
fått från lång tjänstgöring på Försäkringskassan
och som föredragande i högsta instans. Min
senaste anställning var som chefsjurist hos
Försäkringskassan Blekinge.


Jag åtar mig inte några nya fall utan arbetar bara
enligt de avtal jag har med olika förbund.Kontakt:

Erik Ward

Hallahålevägen 36

29474 Sölvesborg

Telefon: 0456-51531

Mobil: 0708 285486

E-mail: info@wardsjuridik.se

Telefontid tis-tor, 09:00 - 10:00